75%

رشد جمعیت

75%

رشد قیمت

75%

رشد ساخت و ساز

75%

رشد مسکن مهر

سرمایه گذاری ملکی با ایران ملک

در نمودار ذیل میزان رشد ملک در پردیس از سال 94 بر حسب متر قابل مشاهده میباشد.

رشد قیمت مسکن

متراژ بر زمان

No Data Found

سرمایه گذاری در ملک از کم ریسک ترین و پر بازده ترین نوع سرمایه گذاری به حساب می آید.

که با بودجه محدود امکان سرمایه گذاری ملکی در ایران ملک برای شما همراهان عزیز فراهم گردیده.