ایران ملک
ایران ملک
اموال منقول

اموال منقول چیست ؟

تعریف کلی اموال :

در لغت اموال جمع مال است؛ و مال، عبارت از چیزی که ارزش اقتصادی دارد. و قابل تبدیل به پول میباشد.در نتیجه حقوق مالی همانند حق تحجیر، حق شفعه و حق صاحب علامت تجاری، نیز مال به حساب می آیند. به عبارت دیگر، در اصطلاح حقوقی هر چیزی که انسان بتواند؛ از آن استفاده کند. و قابل تملک هم باشد؛ مال نام میگیرد. اموال در علم حقوق به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند، که عبارتند از: منقول و غیرمنقول.

تعریف اموال منقول :

از نظر لغت منقول ؛ به معنای قابل حمل، قابل انتقال و یا قابل برداشت، میباشد.در نتیجه  در قانون مدنی، به عبارت دیگر منقول به اشیایی میگویند؛ که نقل آن، از محلی به محل دیگر،بدون اینکه به خود یا آن محل خرابی وارد آید، ممکن باشد.

نمونه این اموال :

 خودرو، دوچرخه، دیونی مثل اجاره‌ی ملک، مصالح ساختمانی مثل آجر و پنجره (در صورتی که در بنا استفاده نشده باشند) چند نمونه از این نوع اموال به حساب می آیند.

انواع اموال منقول :

این اموال به دو دسته ، اموال منقول ذاتی و اموال در حکم منقول تقسیم میگردد؛ که در ادامه به بررسی آنها میپردازیم:

 • الف ـ  ذاتی : به اموالی که قابل حس و لمس و قابل نقل باشد، گفته میشود. البته در برخی موارد ممکن است، قانون گذار بنا به ملاحظاتی و مصالحی ، حکم غیرمنقول را بر این اموال اعمال نماید.
 • ب ـ اموال در حکم منقول و یا اموالی که به تابعیت از آن اموال، منقول تلقی میشود : شامل حقوق و منافعی میباشد، که موضوع و متعلق آن منقول است. ماده ۲۰ کلیه دیون را از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول دانسته؛ که اینگونه اموال را میتوان شامل انواع زیر دانست:
  ۱ـ حقوقی که موضوع آن وجه نقد یا اشیاء منقول باشد. (مانند حق وثیقه)
  ۲ـ حق انتفاع از اموال ممنقول.
  ۳ـدعاوی راجع به استرداد حق مالکیت یا حق انتفاع در مورد این اموال
  ۴ـ حق مخترع یا مولف نسبت به اختراع یا تالیف خود (حقوق معنوی).
  ۵ـ حقوق افراد در شرکتها در رابطه با سهام شرکت.

کلام آخر:

شرکت ایران ملک در این مطلب به بررسی انواع اموال در نوع منقول پرداخته است. برای بررسی اموال غیرمنقول به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط

Leave a comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *