اطلاعات ملکی شهر پردیس

اطلاعات ملکی شهر پردیس

شهرستان پردیس با قدمت حدودا 37 ساله ، دارای تنوع در ملک میباشد. که شرکت ایران ملک قصد دارد در این مقاله به انواع اطلاعات ملکی شهر پردیس اشاره کند. به صورت کلی اطلاعات ملک ها به 4دسته اصلی تقسیم میشوند : 1- زمین 2-آپارتمان های مسکن مهر 3-آپارتمان های تعاونی ساز 4-ساختمان های شخصی […]