ایران ملک
استخرهای پردیس

استخرهای پردیس

تعریف کلی استخر: قبل از معرفی استخرهای پردیس به تعریف کلی استخر میپردازیم. از زمان های قدیم شنا در آب، یکی از مهارت ها و سرگرمی های مورد علاقه انسان بود. محلی را بطور مصنوعی جهت نگهداری حجم معینی از آب کاملاً پاکیزه، آماده شود، استخر می گویند.در گذشته بیشتر از استخرهای موجود در طبیعت، […]