ایران ملک
اموال غیرمنقول

اموال غیرمنقول چیست ؟

تعریف اموال غیرمنقول : در لغتنامه، اموال غیرمنقول به معنای غیرقابل حمل میباشد. و این معنا با مباحث حقوقی دارای مناسبت میباشد.. لذا قانون­گذار، اموالی را که نتوان، از محلی به محل دیگر نقل نمود، اعم از اینکه اسقترار آن­ها ذاتی باشد، یا به واسطه عمل انسان، به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا […]

اموال منقول

اموال منقول چیست ؟

تعریف کلی اموال : در لغت اموال جمع مال است؛ و مال، عبارت از چیزی که ارزش اقتصادی دارد. و قابل تبدیل به پول میباشد.در نتیجه حقوق مالی همانند حق تحجیر، حق شفعه و حق صاحب علامت تجاری، نیز مال به حساب می آیند. به عبارت دیگر، در اصطلاح حقوقی هر چیزی که انسان بتواند؛ […]

اموال منقول و غیر منقول

دانستنی های مهم اموال منقول و غیر منقول

در مطالب قیبلی به معرفی اموال منقول و غیر منقول  و انواع آن پرداختیم.با ما همراه باشید، که در ادامه به بررسی نکات مهم و دانستنی های مهم در خصوص این نوع اموال میپردازیم. اموال منقول چیست ؟ اموال غیر منقول چیست ؟ تفاوت اموال منقول و غیر منقول : در حقیقت به اموالی که […]