ایران ملک
آرامیس

برج آرامیس پردیس

معرفی برج آرامیس پردیس : شهر خوش آب و هوای پردیس، در سال های اخیر رشد چشمگیری در جمعیت داشت.برهمین اساس ساخت ساختمان های خاص، همانند برج آرامیس در این شهر سرعت گرفت. برج آرامیس در سال 1400 بعنوان یکی از بهترین و لوکس ترین ساختمان های پردیس و حتی شرق تهران به بهره برداری […]