ایران ملک
برج میلاد

برج میلاد

تاریخچه برج میلاد : درخصوص پیشینه طراحی و ساخت برج میلاد، نظریه های متفاوتی وجود دارد. که به‌ اعتقاد برخی مدت زمانی ایده ساخت برج میلاد به سال‌های قبل از انقلاب بر‌گردد. و بر این باورند ردپای ساخت یک برج مخابراتی، البته نه به‌ سبک امروزی، در پروژه‌های ساخت ‌و‌ ساز شهری دوران پهلوی دوم […]