ایران ملک
مجموعه پیزا

مجموعه پیزا

مجموعه پیزا: مجموعه پیزا شامل میدان کلیسای جامع پیزا که بهترین نمونه‌ از سبک رومانسک می باشد. از نظر شکوه و کمال، تلفیقی هماهنگ از نقوش کلاسیک صدر مسیحیت و لومباردی را به نمایش می گذارد. برج پیزا یکی از چهار بنایی می باشد، که مجموعه کلیسای جامع پیزا در ایتالیا را تشکیل می‌دهد. این […]

برج پیزا

برج پیزا

برج پیزا: پیزا شهری تاریخی، کوچک و بندری است، که در کشور ایتالیا شهر بندری پیزا واقع شد. که به‌دلیل موقعیتش از شهرهای مهم اروپا به شمار می رود. این شهر بندری در منطقه توسکانی، منطقه‌ای در غرب ایتالیا قرار داشت. این برج در کنار کلیسای جامع پیزا، در میدان معجزه ساخته شد. برج پیزا […]