ایران ملک
برقکاری و سیم کشی

برقکاری و سیم کشی ساختمان

خدمات برقکاری و سیم کشی ساختمان: برقکاری به مجموعه ای از فرآیندها که توسط برقکار ساختمان انجام می گیرد، اطلاق می گردد. همچنین به اجرا و تعمیرات برق ساختمان که به کارهای مرتبط با سیم کشی، نصب انواع سرپیچ ها لامپ ها و روشنایی ها، کلیدپریز و لوازم برقی و کلیه تجهیزات الکتریکی ساختمان ها […]