ایران ملک
پردیس

پردیس به چه معناست ؟

معنی کلی واژه پردیس : “پردیس” در واقع واژه‌ای است که به معنی باغ، بوستان، محوطه سبز و زمین‌های کشاورزی مختلف استفاده می‌شود. این واژه معمولاً برای اشاره به مناطقی با گل‌ها، درختان، چمن‌ها و مناظر طبیعی زیبا به کار می‌رود. همچنین، در برخی موارد، ممکن است به معانی دیگری مثل دانشگاه یا مؤسسه‌های تحصیلی […]