ایران ملک
بوستان ولایت پردیس

بوستان ولایت پردیس

بوستان ولایت شهر پردیس : بوستان ولایت پردیس در فاز 4 این شهر و انتهای بلوار جانبازان قرار دارد. این پارک در سال 1395 و با فضایی هشت هکتاری، که در ادوار مختلف 9 پروژه خدماتی، فرهنگی، ورزشی و عمرانی در آن ایجاد شد، افتتاح گردید. امکانات بوستان ولایت : پروژه های خدماتی شامل ایستگاه […]