تخت جمشید

تخت جمشید،چهل منار

تخت جمشید: تخت جمشید یا چهل‌منار ، نام یکی از شهرهای باستانی ایران، در استان فارس،مرودشت است. که طی سالیان پیوسته پایتخت تشریفاتی امپراطوری هخامنشیان بود. در این شهر باستانی کاخی به نام تخت جمشید، وجود دارد. که در دوران زمامداری داریوش بزرگ، خشایارشا، و اردشیر اول، بنا گردید. و به مدت حدود، ۲۰۰ سال […]