ایران ملک
مقایسه ایزوگام و قیرگونی

مقایسه ایزوگام و قیرگونی

مقایسه ایزوگام و قیرگونی در روش نصب: از جمله معیارهای مقایسه ایزوگام و قیرگونی، تفاوت روش نصب آن‌هاست. نصب ایزوگام به مراتب ساده‌تر از نصب قیرگونی می باشد. با در اختیار داشتن ایزوگام، مواد چسبی و زیر ساز مخصوص و مشعل مخصوص نصب ایزوگام، می‌توان به سادگی ایزوگام را نصب کرد در هنگام نصب ایزوگام […]