ایران ملک
دانشگاه آزاد

دانشگاه آزاد پردیس

دانشگاه آزاد اسلامی: دانشگاه آزاد، یکی از معتبرترین و گسترده ترین دانشگاه ها در کشور می باشد. که در سال 1361 تاسیس گردید. 134 واحد دانشگاه آزاد، در سراسر کشور در تمامی استان ها و شهرهای بزرگ و کوچک وجود دارد. تقریبا تمامی رشته های تحصیلی موجود در کشور را، تحت پوشش قرار می دهد. […]