ایران ملک
دانشگاه پیام نور پردیس

دانشگاه پیام نور پردیس

دانشگاه پیام نور: دانشگاه پیام نور در سال 67 زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با هدف آموزش نیمه حضوری تاسیس شد. شیوه آموزشی این دانشگاه، ترکیبی از آموزش حضوری و نیمه حضوری و همچنین غیرحضوری است. از نظر ساختاری دانشگاه پیام‌نور دارای یک سازمان مرکزی در تهران و ۳۱ دانشگاه استانی در […]