ایران ملک
کاربرد و روانشناسی رنگ ها

کاربرد و روانشناسی رنگ ها

کاربرد و روانشناسی رنگ ها در طراحی معماری: کاربرد و روانشناسی رنگ ها در دیوارها به جهت وسعت حضورشان در فضا، جایگاه ویژه ای داشته، و میزان تأثیر گذاریشان بر دیگر لوازم دکوراسیونی بسیار چشم گیرتر است. گذشته از موضوع تأثیر بر روی دیگر لوازم محیط، دیوارها و رنگ انتخابشان، در تغییر وسعت و نور […]