ایران ملک
ورودی شهر پردیس

شهر پردیس

شهر پردیس : در سال های اخیر با توجه به رشد قیمت مسکن در شهر تهران، افراد بسیاری برای سکونت و یا حتی سرمایه گذاری به شهر پردیس روی آوردند. در نتیجه جمعیت این شهر رو به افزایش شد. به همین دلیل این شهر رشد چشمگیری در امور خدماتی/ رفاهی و تفریحی در چند سال […]

فاضلاب پردیس

فاضلاب پردیس

ماجرای ورود فاضلاب شهر پردیس به سد ماملو! محمدرضا بختیاری در گفت‌وگو با ایسنا، در دی ماه سال 1400 اظهار کرد: تا ماه گذشته فاضلاب شهر پردیس وارد سد ماملو می‌شد. که با اقدامات صورت گرفته، و ایجاد مدول دوم تصفه‌ خانه پردیس، فاضلاب فازهای  ۹ و ۱۱ و فاز ۵، به تصفیه‌ خانه شرکت […]