ایران ملک
واصفجان

واصفجان

واصفجان: روستای واصـْفجان یا واصِفْجان با ۳ کیلومتر فاصله، در شمال فاز یک شهر پردیس در استان تهران واقع شده‌ است. روستایی واقع در ۵ کیلومتری شمال شرقی شهر جدید پردیس. ۵۰۰‘۱متری شمال مزرعۀ سیارک. دوکیلومتری شمال شرقی هیزم‌ دره (خانلرد آباد). حدود دو کیلومتری جنوب غربی روستای گلدره، واقع گردیده. و در ارتفاع ۰۷۱‘۲ […]