ایران ملک
تشخیص قدمت ساختمان

قدمت ساختمان را چگونه تشخیص دهیم ؟

نحوه تخمین قدمت ساخت بنا: قدمت ساختمان را میتوان، از طروق مختلف مشخص نمود، که در ادامه به بررسی آنها میپردازیم: سن بنا و دانستنی های آن پیگیری از شهرداری: شهرداری‌ تمام اطلاعات و اسناد مربوط به ساخت خانه‌ها را در اختیار دارد. با مراجعه کردن به شهرداری و پی گیری توسط کارمندان آن، میتوان، […]

سن بنا

سن بنا و دانستنی های آن

سن بنا : یکی از موارد حائز اهمیت، در خرید ساختمان‌های مسکونی و تجاری، اطلاع از قدمت ساخت آن یا به عبارت دیگر سن بنا میباشد. سن بنا، موضوع مهمی میباشد. که به ما نشان می‌دهد. بنای مورد نظر در چه زمانی ساخته ‌شد. و دوام آن چه میزان میباشد. اگر قبل از خرید هر نوع […]