ایران ملک
مراحل برق کشی

مراحل برق کشی ساختمان

مراحل برق کشی ساختمان: به طور کلی می توانیم مراحل برق کشی ساختمان را به شکل زیر دسته بندی کنیم: مرحله اول: نقشه کشی کلیه سیستم های روشنایی، صوتی، تلفن و غیره تراز کردن قوطی کلیدها و مشخص کردن خط تراز مشخص کردن مسیر لوله ها و ایجاد شیار با استفاده از دستگاه شیار زن […]

برقکاری و سیم کشی

برقکاری و سیم کشی ساختمان

خدمات برقکاری و سیم کشی ساختمان: برقکاری به مجموعه ای از فرآیندها که توسط برقکار ساختمان انجام می گیرد، اطلاق می گردد. همچنین به اجرا و تعمیرات برق ساختمان که به کارهای مرتبط با سیم کشی، نصب انواع سرپیچ ها لامپ ها و روشنایی ها، کلیدپریز و لوازم برقی و کلیه تجهیزات الکتریکی ساختمان ها […]