عکاسی و معماری

تلفیق هنرِ معماری و عکاسی

عکاسی معماری: معماری قطعه کوچکی در این معادله انسانی است. با این حال، برای ما که در این حرفه هستیم، معتقدیم که این حرفه پتانسیل ایجاد تغییر، غنی‌سازی تجربیات انسانی، شکستن موانع سوء تفاهم، و ایجاد زمینه‌ای زیبا برای همه صحنه های زندگی را دارد. بطور کلی معماری را می توان گفت، پروسه برنامه ریزی، […]