ایران ملک
نمای کلی فاز 8 پردیس

فاز 8 پردیس

تاریخچه تاسیس و موقعیت مکانی فاز 8: فاز 8، در فاصله 20 کیلومتری شهر تهران قرار دارد. این فاز در جنوب آزاد راه تهران-پردیس قرار گرفته، و از سمت غرب با منطقه صنعتی خرمدشت همجواری دارد، که به آن دره بهشت نیز گفته می شود. و دارای ۲ ورودی مجزا از بزرگراه تهران – پردیس، و جاده […]

ورودی شهر پردیس

شهر پردیس

شهر پردیس : در سال های اخیر با توجه به رشد قیمت مسکن در شهر تهران، افراد بسیاری برای سکونت و یا حتی سرمایه گذاری به شهر پردیس روی آوردند. در نتیجه جمعیت این شهر رو به افزایش شد. به همین دلیل این شهر رشد چشمگیری در امور خدماتی/ رفاهی و تفریحی در چند سال […]

فاز 1

فاز 1 پردیس

تاریخچه تاسیس و موقعیت مکانی فاز 1: فاز 1 شهر پردیس، در 30 کیلومتری شهر تهران قرار دارد. از سمت شرق با فاز3 و از سمت غرب  با فاز2 و از شمال با رشته کوه البرز و از جنوب با فاز 6 همجواری دارد. این فاز در ضلع شمالی اتوبان پردیس- تهران قرار گرفته است. فاز1 یکی […]