ایران ملک
فاز 11 پردیس

فاز 11 پردیس

تاریخچه تاسیس و موقعیت مکانی فاز11: فاز 11 پردیس، در فاصله 20 کیلومتری شرق شهر تهران قرار دارد. از سمت شرق با فاز9 و از سمت غرب  با منطقه کمرد و از شمال با منطقه لواسانات  و از جنوب با جاده قدیم و جاجرود همجواری دارد. این فاز در ضلع شمال غربی پردیس قرار گرفت، و […]

نمای-کل-فاز-5

فاز 5 پردیس

تاریخچه تاسیس و موقعیت مکانی فاز 5 : فاز 5، در فاصله 20 کیلومتری شهر تهران قرار دارد. از سمت شرق با فاز2 و از سمت غرب  با فاز9 و از شمال با فاز11 و از جنوب با آزاد راه تهران-پردیس همجواری دارد. فاز 5 از لحاظ جمعیت، کمترین جمعیت  شامل ۲۵۵٫۷ نفرهکتار در اراضی […]

نمای فاز 3 پردیس

فاز 3 پردیس

تاریخچه تاسیس و موقعیت مکانی فاز 3 : فاز 3 پردیس، در فاصله 31 کیلومتری شهر تهران قرار دارد. از سمت شرق با فاز 4 و از سمت غرب با فاز 1 و از شمال با رشته کوه البرز و از جنوب با فاز 6 همجواری دارد. این فاز در ضلع شرقی پردیس قرار میگیرد. […]

ورودی شهر پردیس

شهر پردیس

شهر پردیس : در سال های اخیر با توجه به رشد قیمت مسکن در شهر تهران، افراد بسیاری برای سکونت و یا حتی سرمایه گذاری به شهر پردیس روی آوردند. در نتیجه جمعیت این شهر رو به افزایش شد. به همین دلیل این شهر رشد چشمگیری در امور خدماتی/ رفاهی و تفریحی در چند سال […]

نمایی از فاز 2

فاز 2 پردیس

تاریخچه تاسیس و موقعیت مکانی فاز 2: فاز 2 پردیس، در فاصله 25 کیلومتری شهر تهران قرار دارد. از سمت شرق با فاز1 و از سمت غرب  با فاز5 و از شمال با رشته کوه البرز و از جنوب با فاز 6و7 همجواری دارد. این فاز در ضلع غربی پردیس قرار گرفته است.همچنین فاز دو […]