ایران ملک
نمای-فاز-9

فاز 9 پردیس

تاریخچه تاسیس و موقعیت مکانی فاز 9: فاز 9 پردیس، در فاصله 22 کیلومتری شهر تهران قرار دارد. این فاز از سمت شرق با فاز 5، از سمت غرب با کمرد، از سمت شمال با فاز 11، و از سمت جنوب با فاز 8، همجواری دارد. و در ضلع شمالی اتوبان پردیس- تهران قرار دارد. […]