فاز 3 پردیس

فاز 3 شهر جدید پردیس

تاریخچه تاسیس و موقعیت مکانی فاز3: فاز 3 شهر پردیس، در فاصله 31 کیلومتری شهر تهران قرار دارد. از سمت شرق با فاز 4 و از سمت غرب با فاز 1 و از شمال با رشته کوه البرز و از جنوب با فاز 6 همجواری دارد. این فاز در ضلع شرقی پردیس قرار میگیرد. فاز […]