ایران ملک
فاضلاب پردیس

فاضلاب پردیس

ماجرای ورود فاضلاب شهر پردیس به سد ماملو! محمدرضا بختیاری در گفت‌وگو با ایسنا، در دی ماه سال 1400 اظهار کرد: تا ماه گذشته فاضلاب شهر پردیس وارد سد ماملو می‌شد. که با اقدامات صورت گرفته، و ایجاد مدول دوم تصفه‌ خانه پردیس، فاضلاب فازهای  ۹ و ۱۱ و فاز ۵، به تصفیه‌ خانه شرکت […]