ایران ملک
تشخیص قدمت ساختمان

قدمت ساختمان را چگونه تشخیص دهیم ؟

نحوه تخمین قدمت ساخت بنا: قدمت ساختمان را میتوان، از طروق مختلف مشخص نمود، که در ادامه به بررسی آنها میپردازیم: سن بنا و دانستنی های آن پیگیری از شهرداری: شهرداری‌ تمام اطلاعات و اسناد مربوط به ساخت خانه‌ها را در اختیار دارد. با مراجعه کردن به شهرداری و پی گیری توسط کارمندان آن، میتوان، […]