تعریف مشاعات

همه چیز درمورد مشاعات ساختمان

تعریف مشاعات: مالکیت در آپارتمان‌ها به دو بخش تقسیم می‏‎گردد: مالکیت بر قسمت‌های اختصاصی مالکیت بر قسمت‌های مشترک و یا همان مشاعات ساختمان از مهم‌ترین و پرکاربردترین عناصر یک آپارتمان، مُشاعات آن می‌باشد. مشاعات به بخش‌هایی از ساختمان میگویند، که به طور مستقیم یا غیرمستقیم مورداستفاده تمام مالکین و افرادی است، که در ساختمان سکونت […]