ایران ملک
مترو پردیس

مترو پردیس

مترو پردیس: با توجه به استقبال مردم از شهر پردیس، جمعیت این شهر رشد چشمگیری داشت. به همین دلیل در سال 1398 احداث مترو تهران-پردیس به منظور افزایش امکانات شهری و رفاه حال ساکنان و تسهیل حمل و نقل، در نظر گرفته شد. چندین سال است، که ساکنین این شهر وعده رسیدن مترو به شهر […]