ایران ملک
مجموعه پیزا

مجموعه پیزا

مجموعه پیزا: مجموعه پیزا شامل میدان کلیسای جامع پیزا که بهترین نمونه‌ از سبک رومانسک می باشد. از نظر شکوه و کمال، تلفیقی هماهنگ از نقوش کلاسیک صدر مسیحیت و لومباردی را به نمایش می گذارد. برج پیزا یکی از چهار بنایی می باشد، که مجموعه کلیسای جامع پیزا در ایتالیا را تشکیل می‌دهد. این […]