ایران ملک
مراکز خرید پردیس

مراکز خرید پردیس

مجتمع های تجاری پردیس: مرکز خرید یا مجتمع تجاری (به انگلیسی: Shopping center) که به آن پاساژ نیز می گویند، در درون یک ساختمان یا مجموعه‌ ای از ساختمان‌ ها قرار دارند. که شامل فروشگاه‌ های گوناگون هستند و با راهروهای مرتبط با هم باعث آسانی دیدار مشتریان از فروشگاه‌ ها می‌ شوند. تفاوت بازار […]