ایران ملک
معایب پردیس

شهر پردیس و معایب آن

معایب پردیس : طبیعتا هر شهر و یا محلی برای سکونت و یا سرمایه گذاری، هم مزایا و هم معایبی دارد. شهر پردیس هم مستثنا از این موضوع نیست. که برای رسیدن به تصمیمی درست باید به آنها توجه نمود. لذا در این مقاله معایب شهر پردیس را باهم بررسی مینماییم. البته در مقاله های […]