شهر تبریز

تبریز شهر جهانی فرش ایران

شهر تبریز در کجا واقع شده؟ تبریز در مرکز استان آذربایجان شرقی واقع شده است. که با مساحت حدود 244.53 کیلومتر مربع وسعت، و حدود 1.643.960 نفر جمعیت، پنجمین شهر پر جمعیت ایران به حساب می آید. راه آهن این شهر 742 کیلومتر با تهران فاصله دارد. و در غرب استان آذربایجان شرقی و جنوب […]