ایران ملک
استعلام چک صیادی

استعلام چک صیادی

استعلام چک صیادی: استعلام چک های صیادی بستری است، که توسط بانک مرکزی برای جلوگیری از تخلفات و شفافیت در معاملاتی که با چک انجام می شود؛ صورت گرفته است. 4 روش برای استعلام چک های صیادی وجود دارد که به اختصار توضیح می دهیم و در انتها ویدیویی جهت آموزش استعلام در سایت بانک […]