ایران ملک
هوش مصنوعی

هوش مصنوعی

هوش مصنوعی چیست؟ خیلی از افراد هنوز هم با شنیدن واژه هوش مصنوعی، به ربات ها فکر می کنند. و تصور می کنند که منظور، همان ربات های بی احساسی هستند؛ که برای انجام راحت تر کارها طراحی شده‌اند؛ و قرار است در آینده جای انسان ها را بگیرند. مسئول این نوع تفکر به احتمال […]