ایران ملک
پردیس کجاست

پردیس کجاست ؟

پردیس کجاست ؟ از نظر موقعیت جغرافیایی، شهرستان پردیس از غرب با  شهر تهران و از شرق با شهردماوند همسایگی دارد. همچنین از جنوب به پاکدشت، از شمال به شهرستان شمیرانات منتهی میگردد. در واقع این شهر از روستای تلو در سرخه‌ حصار آغاز میشود و انتهای آن به بومهن میرسد. پردیس در فاصله حدودا […]