ایران ملک
کوزو پردیس

کوزو پردیس

کوزو پردیس : شرکت کوزو پارس در مناطق مختلفی از جهان و حتی ایران به ساخت و ساز مشغول میباشد؛ که فاز 11 شهر پردیس نیز از پروژه های ساخته شده توسط این شرکت میباشد. به همین امر فاز 11 به کوزو پردیس نیز معروف میباشد. در ادامه با ما همراه باشید تا درباره شرکت […]